Zaštita povrća

U povrće spadaju različite biljke, koje se upotrebljavaju u prehrani, bilo sveže (u salati) ili termički obrađene ili konzervisane. Ovisno od vrste za prehranu, upotrebljavaju se cele biljke ili samo pojedini delovi (koren, stabljika ili listovi). Povrće je skoro svakodnevno na udaru raznih Zaštita, štetočina, korova, i zato se mora jako brzo primetiti da se isti suzbiju i da na kraju dobijemo kvalitetne plodove.

Kvalitetno obrađivati zemljište, izabrati dobro seme, prihranjivati đubrivima (folijarna đubriva), potom ručno čuvati i pratiti rast, koristiti razne preparate (herbicidi, fungicidi, insekticidi, preparati za tretman semena) koji utiču na sve bolesti, korove, insekte, samo su neki od načina kako zaštititi povrće i dobiti optimalne rezultate.

U celom procesu obavezno se posavetovati sa zaštitarom!