Kvalitetno obrađivati zemljište za krompir, izabrati dobro seme krompira (preparati za tretman semena), prihranjivati đubrivima krompir (folijarna đubriva), potom ručno čuvati i pratiti rast krompira, koristiti razne preparate i prskati krompir (herbicidi, fungicidi, insekticidi) koji utiču na sve bolesti, korove, insekte, samo su neki od načina kako zaštititi krompir i dobiti optimalne rezultate.

Neke od bolesti, štetočina, korova krompira za koje je potrebna zaštita:

Plamenjača krompira (Phytophthora infestans), Crna pegavost krompira (Alternaria solani), Bela trulež krompira (Sclerotinia sclerotiorum), Krompirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata), Puževi u krompiru, Žičari u krompiru (Elateridae).