Kvalitetno obrađivati zemljište za beli luk, izabrati dobro seme belog luka (preparati za tretman semena), prihranjivati đubrivima beli luk (folijarna đubriva), potom ručno čuvati i pratiti rast belog luka, koristiti razne preparate i prskati beli luk (herbicidi, fungicidi, insekticidi) koji utiču na sve bolesti, korove, insekte, samo su neki od načina kako zaštititi beli luk i dobiti optimalne rezultate.

Neke od bolesti, štetočina, korova belog luka za koje je potrebna zaštita:

Plamenjača luka (Peronospora destructor), Trulež glavica i lisna pegavost luka (Botrytis allii, B.squamosa, B. cinerea), Crna pegavost luka (Alternaria porri), Rđa belog luka (Puccinia spp), Lukova muva, Lukov surlaš, Puževi u belom luku.