Kvalitetno obrađivati zemljište za pasulj, izabrati dobro seme pasulja (preparati za tretman semena), prihranjivati đubrivima pasulj (folijarna đubriva), potom ručno čuvati i pratiti rast pasulja, koristiti razne preparate i prskati pasulj (herbicidi, fungicidi, insekticidi) koji utiču na sve bolesti, korove, insekte, samo su neki od načina kako zaštititi pasulj i dobiti optimalne rezultate.

Neke od bolesti, štetočina, korova pasulja za koje je potrebna zaštita:

Antraknoza pasulja (Colletotrichum lindemunthianum), Rđa pasulja (Uromyces appendiculatus), Bela trulež pasulja (Sceloritnia sclerotiorum),Mozaik pasulja, Divlji ovas u pasulju (Avena fatua),Lucerkina crna vaš u pasulju (Aphis craccivora Koch.).