Kvalitetno obrađivati zemljište za kupus, izabrati dobro seme kupusa (preparati za tretman semena), prihranjivati đubrivima kupus (folijarna đubriva), potom ručno čuvati i pratiti rast kupusa, koristiti razne preparate i prskati kupus (herbicidi, fungicidi, insekticidi) koji utiču na sve bolesti, korove, insekte, samo su neki od načina kako zaštititi kupus i dobiti optimalne rezultate.

Neke od bolesti, štetočina, korova kupusa za koje je potrebna zaštita:

Plamenjača kupusa (Peronospora parasitica), Crna pegavost kupusa (Alternaria brassicae), Suva trulež kupusa (Phoma lingam), Pepelnica kupusa (Erysiphae cruciferarum), Veliki kupusar (Pieris brassicae), Puževi u kupusu.