Kvalitetno obrađivati zemljište za paradajza, izabrati dobro seme paradajza (preparati za tretman semena), prihranjivati đubrivima paradajza (folijarna đubriva), potom ručno čuvati i pratiti rast paradajza, koristiti razne preparate i prskati paradajz (herbicidi, fungicidi, insekticidi) koji utiču na sve bolesti, korove, insekte, samo su neki od načina kako zaštititi paradajz i dobiti optimalne rezultate.

Neke od bolesti, štetočina, korova pardajza za koje je potrebna zaštita:

Plamenjača paradajza (Phytophthora infestans), Siva lisna pegavost paradajza (Septoria lycopersici), Plesnivost lista paradajza (Fulvia fulva), Moljac paradajza (Tuta absoluta), Kukuruzni plamenac u paradajzu (Ostrinia nubilalis), Puževi u paradajzu.