Zaštita voća

Voće su plodovi koji se jedu kao poslastica, u većini slučajeva bez neke dodatne obrade i pravljenja nove hrane. Voće je bogat izvor raznih vitamina i potrebno ga je jesti svakodnevno. Voće je skoro svakodnevno na udaru raznih Zaštita, štetočina, korova, i zato se mora jako brzo primetiti da se isti suzbiju i da na kraju dobijemo kvalitetne plodove.

Kvalitetno obrađivati zemljište voćnjaka i prostor oko stabala voća, izabrati dobro seme voća (preparati za tretman semena), prihranjivati đubrivima voćnjak i stabla (folijarna đubriva), potom ručno čuvati i pratiti rast voća i cvetova i plodova, koristiti razne preparate i prskati od cveta do ploda (herbicidi, fungicidi, insekticidi) koji utiču na sve bolesti, korove, insekte, samo su neki od načina kako zaštititi voće i njegove plodove i dobiti optimalne rezultate.

U celom procesu obavezno se posavetovati sa zaštitarom!