Kvalitetno obrađivati zemljište i prostor oko stabala oraha i grma lešnika, izabrati dobre sadnice oraha i lešnika (preparati za tretman semena), prihranjivati đubrivima stabla oraha i grm lešnika (folijarna đubriva), potom ručno čuvati i pratiti rast oraha i lešnika i cvetova i plodova, koristiti razne preparate i prskati od cveta do ploda oraha i lešnika (herbicidi, fungicidi, insekticidi) koji utiču na sve bolesti, korove, insekte, samo su neki od načina kako zaštititi orah i lešnik i njihove plodove i dobiti optimalne rezultate.

Neke od bolesti, štetočina, korova lešnika i oraha za koje je potrebna zaštita:

Crna pegavost kod oraha (Phomopsis viticola), Jabukin smotavac kod oraha (Cydia pomonella), Crvena voćna grinja kod lešnika (Panonychus ulmi), Lešnikov surlaš (Curculio nucum).

Esenca software
It kursevi beograd