Kvalitetno obrađivati zemljište oko jagoda, izabrati dobre sadnice jagode (preparati za tretman semena), prihranjivati đubrivima jagode (folijarna đubriva), potom ručno čuvati i pratiti rast jagode i cvetova i plodova, koristiti razne preparate i prskati od cveta do ploda jagode (herbicidi, fungicidi, insekticidi) koji utiču na sve bolesti, korove, insekte, samo su neki od načina kako zaštititi jagodu i njene plodove i dobiti optimalne rezultate.

Neke od bolesti, štetočina, korova jagoda za koje je potrebna zaštita:

Obična pegavost lista jagode (Mycosphaerella fragaria), Plamenjača korena jagode (Phytophthora fragariae), Jagodina vaš (Chaetosiphon fragaefolii), Jagodin cvetojed (Anthonomus rubi).