Kvalitetno obrađivati zemljište oko malinjaka i kupinjaka, izabrati dobre sadnice maline i kupine (preparati za tretman semena), prihranjivati đubrivima malinjak i kupinjak (folijarna đubriva), potom ručno čuvati i pratiti rast malina i kupina i cvetova i plodova, koristiti razne preparate i prskati od cveta do ploda maline i kupine (herbicidi, fungicidi, insekticidi) koji utiču na sve bolesti, korove, insekte, samo su neki od načina kako zaštititi malinu i kupinu i njene plodove i dobiti optimalne rezultate.

Neke od bolesti, štetočina, korova kupine i maline za koje je potrebna zaštita:

Rđa lista i stabla kupine (Phragmidium violaceum), Ljubičasta pegavost izdanaka maline (Didymella applanata), Sušenje izdanaka maline (Leptosphaeria coniothyrium), Mala jagodina lisna vaš kod malina i kupina (Aphis forbesi), Jagodin cvetojed kod maline (Anthonomus rubi), Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii).