Kvalitetno obrađivati zemljište voćnjaka šljiva i prostor oko stabala šljive, izabrati dobre sadnice šljive (preparati za tretman semena), prihranjivati đubrivima voćnjak i stabla šljive (folijarna đubriva), potom ručno čuvati i pratiti rast šljive i cvetova i plodova, koristiti razne preparate i prskati od cveta do ploda šljive (herbicidi, fungicidi, insekticidi) koji utiču na sve bolesti, korove, insekte, samo su neki od načina kako zaštititi šljivu i njene plodove i dobiti optimalne rezultate.

Neke od bolesti, štetočina, korova šljiva za koje je potrebna zaštita:

Šupljikavost lista koštičavog voća kod šljive (Clasterosporium carpophilum), Moniloza šljive ili sušenje cvetova, grančica i mrka trulež koštičavog voća (Monilia laxa), Trulež plodova šljive (Monilia fructigena), Šljivin smotavac (Grapholita funebrana), Šljivina osa crna i žuta (Hoplocampa minuta, Hoplocampa flava), Šljivina vaš (Brachycaudus helichrysi).

Esenca software
It kursevi beograd