Cene zelene salate na pijacama

ponuda na pijacama u Srbiji

Cena zelene salate na pijaci u Srbiji zavisi od rodne godine, ponude i potražnje zelene salate na svetskoj berzi, da li je cena na veliko, cena zelene salate na kvantaškoj pijaci, koja je sorta zelene salate.

Cena varira od pijace do pijace, kraja u Srbiji (cena zelene salate u zapadnoj Srbiji se razlikuje od cene zelene salate u istočnoj ili centralnoj Srbiji), grada do grada i od vremena (temperatura, kiša, mraz, suša) tokom godine.

U Srbiji se zelena salata sadi i gaji i obrađuje za ishranu domaćinstava i industrijsku proizvodnju i obradu. Upotreba je višestruka od priloga jelu kao salata, do raznih začina, pita. Zelena salata se prodaje i otkupljuje uglavnom po kilogramu težine ili po komadu na malu prodaju ili kupovinu.

Izvor: STIPS
Izvor: Korisnici