Fuzarioza klasa pšenice i ječma

16.06.2022. | Saveti


Na području delovanja RC Vranje usevi ozime pšenice i ječma se nalaze u fazama razvoja i sazrevanja ploda (BBCH 75-85).


Vizuelnim pregledom useva pšenice i ječma, na više lokaliteta, registrovano je prisustvo simptoma fuzarioze klasa ( Fusarium graminearum ) na do 1% biljaka.


Simptomi se javljaju na svim delovima biljke, ali su najprepoznatljiviji na klasu u vidu beličasto-ružičaste prevlake koja predstavlja miceliju parazita.


Do infekcije ovim patogenom najčešće dolazi u fazama cvetanja pšenice i ječma uz prisustvo visoke vlažnosti. Simptomi zaraze uočavaju se odmah nakon cvetanja. Kišovito vreme sa visokim temperaturama doprinosi razvoju i širenju ovog parogena.


Simptomi su najuočljiviji na klasićima, koji mogu biti oštećeni celi ili u delovima i dobijaju bledo-žućkastu boju za razliku od zelenih zdravih klasova. Fuzarioza klasa je ekonomski veoma značajna bolest, jer dovodi do smanjenja prinosa. Zaražena zrna gube hektolitarsku masu, a mogu da sadrže i mikotoksine koje sintetiše navedena gljiva i koji su veoma štetni za ishranu ljudi i životinja.


RC Vranje nastavlja sa praćenjem i redovnim izveštavanjem o štetnim organizmima u usevima strnih žita.


Izvor:

http://www.pisvojvodina.com/RegionVR/Lists/Posts/Post.aspx?ID=68

Sve cene na sajtu su postavljene od strane korisnika.
Pijace.com ne garantuje da su sve informacije o proizvodima potpuno tačne i bez grešaka.
Copyright © 2015 - 2022 Pijace.com Sva prava su zadržana.

Cene na pijacama - stoka, voće, povrće, žitarice