Kalendar jarenja (okota) koza

Period bremenitosti, skozni period koza traje oko 150 dana od momenta koncepcije,
pripusta ili veštačkog osemenjavanja sa malim odstupanjima od 5 dana ranije ili kasnije.

Izabrana životinja: Koza

Molimo, izaberite datum oplodnje. Ukoliko ne izaberete datum, onda se podrazumeva da je datum oplodnje današnji dan

Esenca software
It kursevi beograd