Kalendar jagnjenja (okota) ovaca

Bremenitost ovaca započinje oplodnjom i implantacijom ranog embriona u rogu materice, a završava se normalnim porođajem (jagnjenjem). Bremenitost ovaca traje prosečno 150 dana, sa malim varijacijama koje se kreću između 145-152 dana.

Izabrana životinja: Ovca

Molimo, izaberite datum oplodnje. Ukoliko ne izaberete datum, onda se podrazumeva da je datum oplodnje današnji dan

Esenca software
It kursevi beograd