Bolesti crnog luka


Crni luk (allium cepa) poznat je kao hrana, začin, ali i kao lek još od davnina. Crni luk pozat je i pod nazivima: crveni luk, crvenac, glavata ljutika, kapula ili mrki luk. Crni luk je zeljasta biljka sa lukovicom (korenom) u zemlji i stabljikom (sa šupljim zelenkastim listovima) visine do 1 metra. U našim krajevima je dostupan za ishranu tokom cele godine. Da bi se sačuvao i dobio kvalitetan crni luk, potrebno je na vreme primetiti razne bolesti, štetočine, korove koje napadaju crni luk i nakon toga odmah reagovati.

Predstavljamo neke od bolesti crnog luka:


Plamenjača luka (Peronospora destructor)

Plamenjača je najčešća bolest luka kod nas. Štete se ogledaju u smanjenom prinosu. Osim toga, lukovice zaraženih biljaka trunu u periodu skladištenja.

Lukova muva

Lukova muva se javlja od marta do avgusta. Napadnuti mladi luk vene i propada. Oštećene biljke se lako čupaju iz zemlje, jer su napadnute glavice pune crva.

Lukov surlaš

Lukov surlaš oštećuje biljke od maja do juna. Na perima napadnutih biljaka pojavljuju se svetle mrlje koje liče na prozorčiće, a unutar se nalaze žuto-beli crvići.

Puževi u crnom luku

Puževi mogu biti ozbiljne štetočine povrtarskih useva, posebno u godinama sa dosta vlažnosti, na mestima blizu reka, obodima šuma, u staklenicima i plastenicima.