Kvalitetno održavati štale i obore gde borave svinje, provetravati svakodnevno, bar jednom godišnje krečiti, redovno čistiti ispod svinja, stavljati slamu gde spavaju svinje, redovno im obezbediti hranu i piće, održavati higijenu i čistiti same svinje, u slučaju bolesti u savetu sa veterinarom davati im antibiotike, redovno ih vakcinisati, koristiti razne insekticide protiv raznih insekata koji utiču na loš kvalitet života svinja, samo su neki od načina kako zaštititi svinje i dobiti optimalne rezultate.

Neke od bolesti kod svinja za koje je potrebna zaštita:

Bolesti organa za disanje, bolesti srca i krvnih sudova i krvi, bolesti mokraćnog sistema i bubrega, bolesti nervnog sistema, bolesti organa za kretanje, bolesti kože i mlečnih žlezda, bolesti jetre, bolesti organa za varenje, poremećaj metabolizma, trovanja, bolesti izazvane bakterijama, bolesti izazvane virusima, prionske bolesti, bolesti prouzrokovane artropodama, bolesti prouzrokovane helmintima, bolesti izazvane protozoama, bolesti izazvane gljivicama.

Prenatrpanost želuca svinja, Edemska bolest prasadi (Edema disease), Ezofago-gastrični čir kod svinja, Gastroenteritis svinja, Sindrom mršavljenja krmača, Šuga svinja, Kuga svinja (Pestis suum classica, Classical Swine Fever), Crveni vetar (vrbanac, Erysipelas suum, Rhussiopathia susis), Enterotoksemija (nekrotični enteritis) prasadi, Enzootska pneumonija svinja, Postporođajna neuroza krmača, Grizenje repova i ušiju kod svinja, Jedenje sopstvene prasadi.