Kvalitetno obrađivati zemljište za suncokret, izabrati dobro seme suncokreta (preparati za tretman semena), prihranjivati đubrivima suncokret (folijarna đubriva), potom ručno čuvati i pratiti rast suncokret, koristiti razne preparate i prskati suncokret (herbicidi, fungicidi, insekticidi) koji utiču na sve bolesti, korove, insekte, samo su neki od načina kako zaštititi suncokret i dobiti optimalne rezultate.

Neke od bolesti, štetočina, korova suncokreta za koje je potrebna zaštita:

Plamenjača suncokreta (Plasmopara helianthi), Bela trulež suncokreta (Sclerotinia sclerotiorum), Siva plesan suncokreta (Botrytis cinerea), Mrka pegavost suncokreta (Alternaria helianthi), Siva pegavost stabljike suncokreta (Diaporthe helianthi), Ambrozija u suncokretu (Ambrosia artemisiifolia), Broćika ili prilepuša u suncokretu (Galium aparine), Čičak ili obična boca u suncokretu (Xanthium strumarium), Divlji sirak ili koštan u suncokretu (Sorghum halepense), Divlji ovas u suncokretu (Avena fatua), Žičari u suncokretu (Elateridae).