Kvalitetno obrađivati zemljište za pšenicu, izabrati dobro seme pšenice (preparati za tretman semena), prihranjivati đubrivima pšenicu (folijarna đubriva), potom ručno čuvati i pratiti rast pšenice, koristiti razne preparate i prskati pšenicu (herbicidi, fungicidi, insekticidi) koji utiču na sve bolesti, korove, insekte, samo su neki od načina kako zaštititi pšenicu i dobiti optimalne rezultate.

Neke od bolesti, štetočina, korova pšenice za koje je potrebna zaštita:

Pepelnica pšenice (Erysiphe graminis), Siva pegavost lista pšenice (Septoria tritici), Žuta rđa pšenice (Puccinia striiformis), Lisna rđa pšenice (Puccinia recondita), Fuzariozna palež klasa pšenice (Fusarium spp.), Siva pegavost klasa pšenice (Septoria nodorum), Ambrozija u pšenici (Ambrosia artemisiifolia), Broćika ili prilepuša u pšenici (Galium aparine), Bulka ili divlji mak u pšenici (Papaver rhoeas), Čičak ili obična boca u pšenici (Xanthium strumarium), Divlji ovas u pšenici (Avena fatua), Divlji sirak ili koštan u pšenici (Sorghum halepense), Štir rapavi u pšenici (Amaranthus retroflexus), Kukuruzni plamenac u pšenici (Ostrinia nubilalis), Žitna pijavicа u pšenici (Lema melanopus).