Kvalitetno održavati štale i obore gde borave ovce, provetravati svakodnevno, bar jednom godišnje krečiti, redovno čistiti ispod ovaca, stavljati slamu gde spavaju ovce, redovno im obezbediti hranu i piće, održavati higijenu i čistiti same ovce, u slučaju bolesti u savetu sa veterinarom davati im antibiotike, redovno ih vakcinisati, koristiti razne insekticide protiv raznih insekata koji utiču na loš kvalitet života ovaca, samo su neki od načina kako zaštititi ovce i dobiti optimalne rezultate.

Neke od bolesti kod ovaca za koje je potrebna zaštita:

Bolesti organa za disanje, bolesti srca i krvnih sudova i krvi, bolesti mokraćnog sistema i bubrega, bolesti nervnog sistema, bolesti organa za kretanje, bolesti kože i mlečnih žlezda, bolesti jetre, bolesti organa za varenje, poremećaj metabolizma, trovanja, bolesti izazvane bakterijama, bolesti izazvane virusima, prionske bolesti, bolesti prouzrokovane artropodama, bolesti prouzrokovane helmintima, bolesti izazvane protozoama, bolesti izazvane gljivicama.

Zarazna agalakcija ovaca (Agalactia contagiosa ovium et caprarum), Kazeozni limfadenitis ovaca (Lymphadenitis caseosa), Enterotoksemija ovaca, Dizenterija jaganjaca, Slinavka i šap (Aphthae epizooticae, Foot-and-Mouth disease), Babezioza ovaca (Piroplazmoze, stočne malarije), Šuga ovaca