Kvalitetno obrađivati zemljište za kukuruz, izabrati dobro seme kukuruza (preparati za tretman semena), prihranjivati đubrivima kukuruz (folijarna đubriva), potom ručno čuvati i pratiti rast kukuruza, koristiti razne preparate i prskati kukuruz (herbicidi, fungicidi, insekticidi) koji utiču na sve bolesti, korove, insekte, samo su neki od načina kako zaštititi kukuruz i dobiti optimalne rezultate.

Neke od bolesti, štetočina, korova kukuruza za koje je potrebna zaštita:

Plamenjača ili veštičja metla kukuruza (Sclerophtora macrospora), Trulež semena i ponika kukuruza, Trulež korena kukuruza, Mrka pegavost lista kukuruza (Bipolaris zeicola), Trulež klipa kukuruza, Trulež stabla kukuruza (Colletotrichum graminicola Fusarium graminearum, Macrophomima phaseolina), Ambrozija u kukuruzu (Ambrosia artemisiifolia), Broćika ili prilepuša u kukuruzu (Galium aparine), Čičak ili obična boca u kukuruzu (Xanthium strumarium), Divlji sirak ili koštan u kukuruzu (Sorghum halepense), Štir u kukuruzu (Amaranthus retroflexus), Kukuruzni plamenac u kukuruzu (Ostrinia nubilalis), Žitna pijavicа u kukuruzu (Lema melanopus), Žičari u kukuruzu (Elateridae).