Kvalitetno obrađivati zemljište za ječam, izabrati dobro seme ječma (preparati za tretman semena), prihranjivati đubrivima ječam (folijarna đubriva), potom ručno čuvati i pratiti rast ječma, koristiti razne preparate i prskati ječam (herbicidi, fungicidi, insekticidi) koji utiču na sve bolesti, korove, insekte, samo su neki od načina kako zaštititi ječam i dobiti optimalne rezultate.

Neke od bolesti, štetočina, korova ječam za koje je potrebna zaštita:

Siva pegavost ječma (Rhynccosporium secalis), Mrežasta pegavost ječma (Pyrenophora teres helminthosporium), Nova pegavost na ječmu (Ramularia collo cygni), Ambrozija u ječmu (Ambrosia artemisiifolia), Broćika ili prilepuša u ječmu (Galium aparine), Bulka ili divlji mak u ječmu (Papaver rhoeas), Čičak ili obična boca u ječmu (Xanthium strumarium), Divlji ovas u ječmu (Avena fatua), Divlji sirak ili koštan u ječmu (Sorghum halepense), Kukuruzni plamenac u ječmu (Ostrinia nubilalis),Žitna pijavicа u ječmu (Lema melanopus).