Hrana za svinje

Ponuda u Srbiji

Cena hrane za svinje ili tov svinja zavisi od ponude i potražnje kukuruza, pšenice, ječma, ostalih žitarica na tržištu. Svinje treba da se hrane kvalitetno, da se uz što manje troškove dobije što veća kilaža za što manji vremenski period.

U tovu svinje bi trebalo dnevno da ostvare optimalan prirast od 700 grama.

Svinje se tove od 25 kg pa do oko 120 kg. Uglavnom koriste se smeše hrane za svinje za period od 25 kg do 60 kg, pa za period od 60 kg do 100 kg, i na kraju od 100 kg pa do klanja, oko 120 kg.

U Srbiji se može kupiti smeše hrane za svinje od nekoliko kvalitetnih proizvođača hrane za svinje ili od fabrika stočne hrane.

Esenca software
It kursevi beograd