Hrana za ćurke

Ponuda u Srbiji

Cena hrane za tovne ćurke zavisi od ponude i potražnje kukuruza, pšenice, ječma, ostalih žitarica na tržištu. Tovne ćurke treba da se hrane kvalitetno, da se uz što manje troškove dobije što više kvalitetnog ćurećeg mesa.

Ishrana i tov ćuraka traje oko 5 do 6 meseci, sa ciljem da ćurka ima 6 do 9 kg, a ćuran može imati i do 20 kg.

Jedna ćurka dnevno pojede oko 250 grama hrane, ukupno oko 55 kg hrane za tov.

Četiri perioda kod tova ćurki postoji, i zavisi po broju nedelja i procenta proteina koji se daju u hrani za tov ćurki za taj period.

Prvi period tova ćurki od 1 do 4 nedelje, 28% proteina u smeši, drugi period tova ćurki od 4 do 8 nedelje, 24% proteina u smeši, treći period tova ćurki od 8 do 14 nedelje, 20% proteina u smeši, i četvrti period tova ćurki, od 14 nedelje do kraja tova, 16% proteina u smeši.

U Srbiji se može kupiti smeše hrane za tov ćurki, od nekoliko kvalitetnih proizvođača hrane za ćurke ili od fabrika stočne hrane.

Esenca software
It kursevi beograd