Imena bikova i volova

12.01.2022. | Saveti


Još u prošlim vekovima kada su se volovi i bikovi koristili za rad i borbe u koridama, svaki od njih je imao svoje lično ime.


Danas se jako retko volovi koriste za rad, a sve je manji broj bikova za borbe u koridama. I dalje je ipak ostala tradicija da bik ima ime.


Predstavljamo nekoliko desetina imena za bikove i volove koja su najčešća u našem jeziku i podneblju:


Barun, Beli, Branko, Brizonja, Brižan


Crni, Cvitonja


Dikonja, Dobrivoje


Ferdinand, Fića


Garonja


Jablan, Javor, Jelonja


Kitonja


Lozonja


Ljuba, Ljuban


Maks, Mića, Mile, Mili, Miško


Peca, Peronja, Petrašin


Reponja, Rista, Rogonja, Roki, Rudonja


Saša


Šaran, Šaronja, Šironja, Sivonja


Žuća


Pogledajte detaljnije:

https://pijace.com/imena-zivotinja/imena-za-bikove-i-volove


Esenca software
It kursevi beograd