Kalendar telenja (okota) krava

Period trudnoće kod krava traje prosečno 280 dana. Pri priplodu stoke najvažniji je dobar izbor bika.

Izabrana životinja: Krava

Molimo, izaberite datum oplodnje. Ukoliko ne izaberete datum, onda se podrazumeva da je datum oplodnje današnji dan

Esenca software
It kursevi beograd