Imena za ovnove

Predstavljamo nekoliko imena za ovnove koja su najčešća u našem jeziku i podneblju:

Beli, Branko
Crni
Dobri, Dobrivoje
Garavi
Kitonja
Laki
Ljuba, Ljuban
Maks, Mića, Mile, Mili, Miško
Peca, Peja
Reponja, Rista, Rogonja, Roki
Saša
Šaran, Šaro
Žuća