Imena za koze

Imena koza nekada su se davala na osnovu izgleda koze ili od milja, a danas dobijaju i neka savremena imena na osnovu poznatih ličnosti.

Predstavljamo nekoliko imena za koze koja su najčešća u našem jeziku i podneblju:

Belka, Belica, Biba, Bika, Blizna, Breza, Buba
Ciga, Cigica, Cina, Cvitka, Cvetka, Crna, Crvena
Čađa, Čađuka
Dika, Dunja
Gala, Gara
Jaga, Jagoda, Jadranka, Jasna, Jela
Kulja
Labuda, Liska, Lija
Maca, Malenka, Mara, Mica, Milka, Mrka, Mrkuša, Mrva
Neva, Nevenka
Obrva, Obrvica
Parica, Pirga, Plemenka, Plemka, Putka
Remka, Ribica, Riđa, Rogulja, Ruža
Sirota, Sokolica, Srna, Srnela
Šara, Šarga, Šarka, Šećerka
Zelena, Zeka, Zekica, Zrna
Žuna, Žuta

Esenca software
It kursevi beograd