Imena za kobile

Imena kobila se daju na osnovu ličnih imena, na osnovu izgleda, na osnovu podneblja, od milja, internacionalna imena, savremena imena po imenima poznatih javnih ličnosti i drugi načini.

Predstavljamo nekoliko desetina imena za kobile koja su najčešća u našem jeziku i podneblju:

Albina, Anka, Arna

Beba, Belka, Biba, Brenda

Carica, Cesarica, Crna, Cura, Cvitka, Cvetka

Čilaša

Dinka, Dora

Gala

Jadranka, Jula

Kula

Linda, Liska, Lola

Mađarica, Malča, Mica, Mrka, Munja, Musa

Nada

Olga

Plava, Putka

Ranka, Riđa, Riđka, Rosa, Roza, Ruža

Selma, Siva, Smilja, Sokolica, Strela

Šarga

Tara

Vatra, Vera, Vida, Vidra, Vrana, Vranka

Zeka, Zelenka, Zlata, Zorka

Žerava

Esenca software
It kursevi beograd