Imena za jarca

Predstavljamo nekoliko imena za jarce koja su najčešća u našem jeziku i podneblju:

Beli, Branko
Crni
Dobri, Dobro
Garavi, Garo
Laki
Ljuba, Ljuban
Maks, Mića, Mile, Miki, Mili, Miško
Peca, Peja
Riđi, Rista, Rogonja, Roki
Saša
Šaran, Šaro
Zeka
Žuća