Uslovi korišćenja

Poslednja izmena: 1. septembra 2021 godine.1. Prihvatanje uslova korišćenja

Na pristup i korišćenje naše mobilne i online aplikacije na adresi www.Pijace.com (dalje u tekstu: Pijace.com Platforma) primenjuju se ovi Uslovi korišćenja te svi važeći zakoni i drugi pravni propisi. Pristupom Pijace.com Platformi sa Vašeg mobilnog telefona, računara ili drugog uređaja (dalje u tekstu: Uređaji) smatra se da ste ove Uslove korišćenja kao i našu Politiku privatnosti (dostupnu na sajtu) pročitali, razumeli te da ih u celosti prihvatate. Ukoliko ne prihvatate ove Uslove korišćenja i Politiku privatnosti (dalje u tekstu: Uslovi), ne koristite Pijace.com Platformu. Pijace.com zadržava pravo revidirati Uslove u bilo kojem trenutku kao i ukinuti pristup Pijace.com Platformi bez predhodnog obaveštenja. Vaša je obaveza da Uslove povremeno ponovo pročitate kako biste se upoznali sa eventualnim promenama. Korišćenje Pijace.com Platforme nakon izmene Uslova podrazumevati će da ste sa izmenama upoznati te da ih razumete i u celosti prihvatate. Isključujemo odgovornost za bilo kakvu štetu prouzrokovanu korisnicima, registrovanim korisnicima ili trećim licima usled takvih izmena.

2. Definicija

Pijace.com Platforma pruža interaktivnu on-line uslugu kojom upravlja Esenca Software doo na adresi Ratnih vojnih invalida 48, 11000 Beograd-Palilula, Republika Srbija, PIB: 111903530. Usluge se sastoje od upravljanja sadržajem, organizovanjem i vođenjem servisa objedinjenih u Pijace.com Platformi zajednički sa partnerskim kompanijama i trećim licima.

3. Uopšteno

Ovi Uslovi odnose se na korišćenje Pijace.com Platforme od strane krajnjih korisnika (dalje u tekstu: Korisnik). Pravo korišćenja Pijace.com Platforme lično je pravo Korisnika i takođe se smatra da ste ove Uslove razumeli te da ih u celosti prihvatate.

4. Posebne promotivne aktivnosti

Sa vremena na vreme Pijace.com Platforma može ponuditi posebne promocije, takmičenja i / ili nagradne igre namenjene podsticaju za korišćenje Pijace.com Platforme. Određeni propisi za takve posebne promotivne aktivnosti biće objavljene na Pijace.com Platformi sa opisom svake promocije posebno.

5. Oprema

Vi ste isključivo odgovorni za nabavku i održavanje svoje računarske opreme ili bilo kojeg drugog Uređaja koji se koristi za pristup Pijace.com Platformi.

6. Ograničeno i uslovno korišćenje Pijace.com Platforme

Pijace.com Platforma vam daje ograničen, neekskluzivan, neprenosiv pristup i korišćenje kao uslugu za ličnu ili poslovnu, nekomercijalnu ili komercijalnu upotrebu, podložnu svim uslovima navedenim u ovim Uslovima. Ovo poglavlje dodatno ograničava prava. Trebalo bi da ga pročitati pažljivo.

6.1. Vi prihvatate da vaša upotreba znači korišćenje Pijace.com Platforme isključivo za ličnu posetu platforme. Ne smete koristiti Pijace.com Platformu za bilo koju drugu svrhu, uključujući bez ograničenja i analizu, pregled ili preuzimanje informacija o funkcionalnosti, sadržaja, ili pojedinih elemenata Pijace.com Platforme za komercijalne ili druge svrhe, a da ne navedete Pijace.com kao izvor informacija.

6.2. Osim toga, ne možete ukloniti obaveštenja koje se odnosne na sadržaj ili rad Pijace.com Platforme, takođe za reprodukovanje, preuzimanje, menjanje, objavljivanje, distribuiranje, emitovanje, povezivanje, prodavanje, izdavanje, prilagođavanje, javno prikazivanje ili bilo na koji drugi način iskorišćavanje ili zloupotrebljavanje Pijace.com Platforme, strogo je zabranjeno bez izričitog pismenog odobrenja Pijace.com.

6.3. Korisnik se slaže da je korišćenje Pijace.com Platforme isključivo na odgovornost krajnjeg Korisnika i da će se u skladu sa ovim Uslovima Korisnik izričito:

- Koristiti sistem odgovorno i da će poštovati druge Korisnike u interakcijama

- Strogo su zabranjene klevete, prevare, zablude, netačne, uvredljive, pornografske, vulgarne, nepristojne, štetne, preteće, uznemirujuće, nasilničke, rasne, etničke ili druge vrste ponašanja ili komunikacije, uključujući komunikaciju koja predstavlja (ili podstiče ponašanje koje se smatra) za krivično delo ili na drugi način krši bilo koji lokalni, državni ili međunarodni zakon, propis ili standard ponašanja;

- Objavljivanje ličnih stvari u vezi bilo koje osobe;

- Povrediti ili zloupotrebiti bilo patent, zaštitni znak, poslovnu tajnu, autorska prava, privatnost ili druga prava bilo koje osobe ili subjekta;

- Obuhvata sva neovlašćena oglašavanja, promotivne materijale, spamove, lančana pisma, piramidalne šeme, ili bilo koji drugi oblik uznemiravanja; Strogo je zabranjeno na Pijace.com Platformi:

- Štetiti maloletnicima na bilo koji način;

- Predstavljati se kao druga osoba, ili na drugi način lažno predstaviti svoju povezanost sa osobom ili entitetom;

- Prikuplja lične informacije, uključujući imena, e-mail adrese ili druge informacije, za bilo koju svrhu;

- Nasilno ili na drugi način uznemiravati druge;

- Pokušati neovlašćeno pristupiti, ometati ili prekidati Pijace.com Platformu te računara servera na kojima se skladište baze podataka spojene na Pijace.com Platformu;

- Pokušati koristiti višestruke identitete ili naloge društvenih mreža;

- Pokušati reprodukovati ili manipulisati vaučerima kako bi ih preprodavali po višoj vrednosti;

- Pokušati prodavati ili trgovati zabranjenim dobrima ili uslugama.

7. Privatnost i bezbednost

Korisnik potvrđuje da su sve diskusije, komentari, privatne poruke ili drugi načini slanja poruka ili međusobne komunikacije javne, a ne privatne prirode, i da Pijace.com Platforma može nadzirati komunikacije Korisnika bez njihovog znanja i eksplicitnog dopuštenja. Kako Pijace.com Platforma ne autorizuje tuđe sadržaje, poruke ili informacije stoga poriče bilo kakvu odgovornost za bilo kakve radnje koje su posledica učešća Korisnika u tim radnjama, uključujući odgovornost za moguće sporne sadržaje. Objavljivanjem komentara, poruka ili drugih informacija na Pijace.com Platformi Korisnik daje Pijace.com pravo korišćenja tih komentara, poruka ili informacija u svrhu promocije, oglašavanja, istraživanja tržišta, ili bilo koje druge pravno dozvoljene namene. Imamo pravo, ali ne i obavezu, prema sopstvenom nahođenju, izmeniti, odbiti postaviti ili skloniti bilo koji neprimereni sadržaj koji postavljate ili ste postavili na Pijace.com Platformu.

8. Internet stranice trećih strana

Na Pijace.com Platformi, linkovi na sajtu i / ili aplikacije u vlasništvu trećih strana kao i informacije ili bilo koji drugi sadržaji ne podležu ovim Uslovima. Pijace.com Platforma ne autorizuje informacije ili bilo koji drugi sadržaj te stoga ne preuzima nikakvu odgovornost i ne može biti odgovorna za tačnost, potpunost ili pouzdanost istih. Ni pod kojim uslovima Pijace.com neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu tim što se Korisnik oslonio na informacije dobijene putem Pijace.com Platforme i ako Korisnik odluči pristupiti internet stranicama trećih lica, on to čini na sopstvenu odgovornost.

9. Odšteta

Ovaj deo Vas obavezuje na obeštećenje i našu zaštitu od Vaše neovlašćene aktivnosti. Slažete se da ćete obeštetiti Pijace.com, njegove filiale, franšizere, Pijace.com Partnere, odgovorne osobe, službenike i zaposlene kao i menadžere od svih zahteva za naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati upotrebom Pijace.com Platforme od strane Korisnika.

10. Intelektualna svojina

Pijace.com je takođe nosilac autorskih prava na celokupnom idejnom sadržaju sajta www.Pijace.com. Vi ste isključivo odgovorni za sadržaj koji nam šaljete i saglasni ste da imate potrebno pravo intelektualne svojine nad sadržajem. Međutim, Pijace.com zadržava pravo da ukloni sav sadržaj koji pošaljete ukoliko posumnjamo da sadržaj predstavlja kršenje bilo kojeg intelektualnog vlasništva.

11. Elektronska komunikacija

Komunikacija između vas i Pijace.com Platforme je pomoću elektronskih sredstava, preko Pijace.com Platforme ili slanjem e-mail poruka. Za ugovorne svrhe, ( i ) pristajete na primanje saopštenja u elektronskom obliku i ( ii ) slažete se da svi uslovi, sporazumi, obaveštenja, objave i druge komunikacije koje vam Pijace.com Platforma dostavlja pomoću elektronskih sredstava zadovoljavaju zakonske uslove pošto su u pisanom obliku.

12. Korisnička podrška

Sva pitanja, pritužbe i predloge dostavite na e-mail Pijace.com-a i to: info@Pijace.com Možete nas takođe kontaktirati putem pošte na sledeću adresu: Esenca Software doo Ratnih vojnih invalida 48, 11000 Beograd-Palilula, Republika Srbija

13. Razno

U slučaju da je neka od stavki ovih Uslova ništavna, takva ništavost neće uticati na valjanost bilo koje druge odredbe ovih Uslova, te će preostali delovi ovih Uslova ostati na snazi, a ništavna odredba će se zameniti valjanom odredbom koja po smislu i pravoj volji najviše odgovara odredbi koja je ništavna. Ukoliko bilo koja strana ne iskoristi svoja prava iz ovih uslova, to se neće smatrati odricanjem ili gubitkom tih prava, kao ni bilo kojih drugih ovde navedenih prava. Pravni sporovi koji mogu nastati, kao posledica korišćenja Pijace.com Platforme (osim ako posebnim ugovorom nije drugačije navedeno) u nadležnosti su suda i rešavaju se u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije. Koriščćenjem Pijace.com Platforme smatra se da je Korisnik ove Uslove pročitao i da ih je u celosti prihvatio.

Sve cene na sajtu su postavljene od strane korisnika.
Pijace.com ne garantuje da su sve informacije o proizvodima potpuno tačne i bez grešaka.
Copyright © 2015 - 2022 Pijace.com Sva prava su zadržana.

Cene na pijacama - stoka, voće, povrće, žitarice