Bolesti živine kokoška, pilića, ćurka, ćurića

Bolesti stoke


Glavni preduslov da gajenje peradi - živine bude dobro, jeste očuvanje njihovog zdravlja, a da bi se ono postiglo neophodno je obezbediti im kvalitetnu ishranu, negu i zaštitu. Bolesti ne samo što usporavaju razvoja i rast, dovode u nekim slučajevima i do smrtnog ishoda. Insekti i razne štetočine (buve, vaši, muve) takođe su veliki protivnici kvalitetnog života živine i mora se u svakom trenutku pratiti pojava raznih insekata i izvršiti suzbijanje i prskanje istih. Za svaki problem obavezno se obratiti veterinaru.

Predstavljamo neke od bolesti kod živine:

Bakterijske bolesti, virusne bolesti, infekcije herpes virusima, infekcije paramiksovirusima, infekcije ortomiksovirusima, infekcije avipoksivirusima, infekcije korona virusom, infekcije pikorna virusima, infekcije birna virusima, infekcije adenovirusima, infekcije reovirusima, gljivične i parazitske bolesti, Deficit vitamin.

Beli proliv pilića (Pullorum disease)

Pulorum bolest ili beli proliv pilića je zarazna septikemična bolest, akutnog toka u prvom redu kokošaka i ćuraka, a podložne su i druge vrste kao fazani, prepelice, patke, morke i paunovi.

Crveni vetar ili Vrbanac živine

Crveni vetar ili Vrbanac ptica je bakterijska zarazna bolest od koje obolevaju prvenstveno ćurke, ponekad fazani a veoma retko ostala živina.

Zarazna korica ili kijavica živine (Corica infectiosa avium)

Zarazna korica ili kijavica je vrlo kontagiozno oboljenje gornjih disajnih puteva, uglavnom akutnog, ređe hroničnog toka, prouzrokovano sa Haemophylus gallinarum.

Tuberkuloza živine (Tuberculosis avium)

Tuberkuloza je zarazna, kontagiozna, pretežno hronična bolest, koja se po patomorfološkom supstratu svrstava u grupu specifičnih zapaljenja. Tuberkuloza je zoonoza.

Tifus živine (Fowl typhoid)

Tifus živine je zarazna bolest u prvom redu kokošaka i ćuraka, a podložne su i druge vrste kao što su fazani, prepelice, patke, morke i paunovi, prouzrokovana sa bakterijom Salmonella gallinarum.

Marekova bolest (Morbus Marek)

Marekova bolest je virusna, kontagiozna zaraza, koja se karakteriše infiltracijom pleomorfnih limfocitnih ćelija i stvaranjem limfocitnih tumora, limfoma u unutrašnjim organima, muskulaturi, koži i drugim tkivima. Istovremeno nastaju i zapaljenjske infiltrativne i degenerativne promene u perifernim nervima.

Rinotraheitis ćuraka (Rhinotracheitis virosa meleagridis)

Rinotraheitis ćuraka je akutno virusno obolenje gornjih disajnih puteva koje karakteriše naglo izbijanje i visok morbiditet uz smanjenu produkciju jaja.

Influenca živine (Highly Pathogenic Avian Influenza, HPAI)

Visoko patogena avijarna influenca (Highly Pathogenic Avian Influenza, HPAI) je izuzetno kontagiozno, infektivno, sistemsko oboljenje živine, koje dovodi do visokog mortaliteta i nekrobiotičnih, hemoragičnih i zapaljenskih promena više unutrašnjih organa, mozga i kože.

Korona virusni enteritis ćuraka (KVEĆ, Enteritis coronavirosa meleagridis)

Korona virusni enteritis ćuraka (KVEĆ) je akutna virusna zaraza, koja se karakteriše inapetencijom, dehidratacijom, smanjenjem telesne mase i kaheksijom.

Sindrom pada nosivosti (Adenovirosis, Egg drop syndrome)

Sindrom pada nosivosti (Adenovirosis) je infektivno oboljenje kokošaka. koje se pored smanjene nosivosti karakteriše i nošeniem jaja sa mekom liuskom i jaja bez ljuske.

Virusni artliritis

Virusni artliritis je oboljenje pilića i ćurića koje zahvata sinovijalne membrane tetivnih omotača u predelu pojedinih zglobova. Istovremeno procesom može da bude zahvaćen i miokard.

Leukozе živine

Leukozе živine su neoplastična oboljenja koja se karakterišu proliferisanjem nezrelih prekusorskih ćelija eritrocitne, mielocitne i limfocitne loze.

Deficit vitamina A kod živine

Značaj vitamina A u ishrani živine je višestruka. Vitamin A utiče pozitivno na rast, nosivost, oplođenost jaja, a neophodan je i za dobro zdravlje živine.

Deficit vitamina D kod živine

Vitamin D je veoma značajan i za rast i zdravlje živine. Kod kokošaka nosilja vitamin D utiče na nosivost, kvalitet ljuske, na oplodnju i procenat leženja.

Deficit vitamina E ili Tokoferola

Vitamin E ima važnu ulogu u organizmu, kao antioksidans štiti od slobodnih radikala, povećava oplodnju, nosivopst i leženje pilića.

Sve cene na sajtu su postavljene od strane korisnika.
Pijace.com ne garantuje da su sve informacije o proizvodima potpuno tačne i bez grešaka.
Copyright © 2015 - 2024 Pijace.com Sva prava su zadržana.

Cene na pijacama - stoka, voće, povrće, žitarice

Pijace.com koristi cookie-je (kolačiće) da bi obezbedio optimalno korisničko iskustvo naših posetilaca. Ako dalje nastavite korišćenje sajta prihvatate cookie-je (kolačiće) i smatramo da ste saglasni sa našom Politikom privatnosti i Uslovima korišćenja U suprotnom izađite sa sajta.