Bolesti krastavaca


Krastavac (lat. Cucumis sativus) vrsta je zeljastih biljaka iz porodice bundeva (Cucurbitaceae). Koristi se u ljudskoj ishrani kao povrće. Da bi se sačuvao i dobio kvalitetan krastavac, potrebno je na vreme primetiti razne bolesti, štetočine, korove koje napadaju krastavac i nakon toga odmah reagovati.

Predstavljamo neke od bolesti krastavaca:


Plamenjača krastavca (Pseudoperonospora cubensis)

Na starijem lišću javljaju se pege žućkaste boje. Ove pege se šire i mogu zahvatiti veliki deo lista. Pege kasnije postaju mrko crvene do mrke. Na naličju lista u okviru ovih pega razvija se prevlaka sive boje.

Virus mozaika krastavca

Virus mozaika krastavca je kod nas jedan od najraširenijih virusa na paprici i paradajzu.

Pepelnica krastavca (Erysiphe cichoracearum)

Simptomi bolesti se ispoljavaju u obliku pepeljastih fleka na licu lista. Sa starenjem lišća, ova pepeljasta navlaka se naglo širi i zahvata celu površinu.

Bela leptirasta vaš u krstavcima (Trialeurodes vaporarium)

Ova štetočina povoljnim uslovima za razviće može da ima veliki broj generacija i brz ciklus razvoja. Pre svega joj odgovaraju uslovi visoke temperature i sušnog klimata karakteristični za proizvodnju povrća u zaštićenom prostoru.

Baštenski pauk ili koprivina grinja u krastavcima (Tetranychus urticae)

Prezimljava u stadijumu odrasle ženke na skrovitim mestima oko biljke domaćina, opalom lišću, ispod i u pukotinama kore, kao i u površinskom sloju zemljišta.

Puževi u krastavcima

Puževi mogu biti ozbiljne štetočine povrtarskih useva, posebno u godinama sa dosta vlažnosti, na mestima blizu reka, obodima šuma, u staklenicima i plastenicima.