Turistička organizacija Bečej

Turističke organizacije


Na desnoj obali mirne reke Tise u samom srcu Vojvodine, na površini od 48.000 ha plodne ravnice, prostire se opština Bečej, kao i lep, pitom i gostoljubiv istoimeni grad.

Opština Bečej graniči na severu sa Adom, na zapadu sa Malim Iđošom i Bačkom Topolom, na jugu sa Srbobranom i Žabljom, a na istoku granicu predstavlja tok Tise i njeno nekadašnje korito, odsečeno od sadašnjeg toka regulacionim zahvatima.


Opština Bečej ima nešto više od 37.000 stanovnika, koji žive u šest naselja: Bečej, Bačko Gradište, Bačko Petrovo Selo, Radičević, Mileševo-Drljan, Poljanica. Kao i u prošlosti i danas Bečej sa okolinom predstavlja multietničku sredinu međusobnog uvažavanja. Sastav stanovništva je višenacionalan. Većinsko stanovništvo čine Srbi i Mađari kao i Crnogorci, Albanci, Muslimani, Bugari, Romi, Hrvati… Ovo je sredina gde se poštuju ljudska prava, tradicije i različitosti bez obzira na versku, nacionalnu i svaku drugu pripadnost.


Zahvaljujući dobro razvijenoj saobraćajnoj mreži, opština je ravnomerno povezana sa svim delovima Vojvodine.Drumskim saobraćajem opština je povezana sa skoro svim gradovima i drugim naseljima u Pokrajini. Auto put Beograd – Novi Sad – Subotica – Budimpešta je značajno poboljšao teretni i putnički transport u pravcu sever-jug. Kroz teritoriju opštine prolaze dva značajna plovna puta, reka Tisa i kanal Dunav-Tisa-Dunav, koji omogućavaju transport kabastih tereta (ugalj, drvo, nafta, građ. materijal itd.), na najjeftiniji način.


Kulturna delatnost opštine odvija se preko institucija kulture: Narodne biblioteke, Gradskog muzeja, Istorijskog arhiva, Gradskog pozorišta, razvijenoj mreži škola, kao i NVO koje deluju u ovoj oblasti.

Narodna biblioteka je najstarija ustanova iz ove oblasti. Osnovana je 1863. godine. Svojom delatnošću pokriva skoro sva naseljena mesta opštine, a raspolaže sa preko 85.000 knjiga.

Gradski muzej je ustanova zavičajnog karaktera, osnovan je 1953. godine. Tokom svog postojanja se razvijao i proširivao svoju delatnost, tako da je sada zastupljena arheologija, istorija, likovno stvaralaštvo, etnologija, priroda, numizmatika i drugo. U organizaciji Muzeja, 1954. godine je osnovana i Umetnička kolonija Bečej, koja je dala znatan doprinos na obogaćivanju likovne zbirke.

Istorijski arhiv Senta, Odsek za istorijsku građu Bečej, bavi se pronalaženjem i zaštitom dokumenata koji su značajni za rekonstruisanje naše dalje i bliže prošlosti.

Gradsko pozorište je organizator amaterske delatnosti u opštini. U okviru njega deluju: KUD ,,Đido“, pozorišna, dramske sekcije, dramski studiji, gostuju profesionalne pozorišne kuće, pri njemu radi i galerija ,,Krug“.

U opštini deluju i razne nevladine organizacije koje dosta doprinose kulturnom i obrazovnom životu u opštini. Među značajnijima su MKD „Petefi Šandor“ koji je svake godine domaćin i organizator folklorne smotre dece Vojvodine je „Koketanc“, KUD ,,Đido“, KUD „Tisa“.

Značajne kulturne manifestacije u Bečeju su: Bečej Noću, Tanderbal, Majske igre, Folk Fest, BE:FEMON, Zimske čarolije…https://tobecej.rs/


https://www.facebook.com/people/Turisti%C4%8Dka-organizacija-op%C5%A1tine-Be%C4%8Dej/100058951693522/


https://www.instagram.com/tobecej2020/


0216910404


Trg Oslobođenja 2, Bečej

Sve cene na sajtu su postavljene od strane korisnika.
Pijace.com ne garantuje da su sve informacije o proizvodima potpuno tačne i bez grešaka.
Copyright © 2015 - 2024 Pijace.com Sva prava su zadržana.

Cene na pijacama - stoka, voće, povrće, žitarice

Pijace.com koristi cookie-je (kolačiće) da bi obezbedio optimalno korisničko iskustvo naših posetilaca. Ako dalje nastavite korišćenje sajta prihvatate cookie-je (kolačiće) i smatramo da ste saglasni sa našom Politikom privatnosti i Uslovima korišćenja U suprotnom izađite sa sajta.