Seno

Balirano seno 2015

Seno|
Nedelja, 13.12.2015

Prodajem 1000 bala livadskog sena. Seno je košeno i balirano ove 2015.