Zaštita bilja

SAVACOOP

SAVACOOP se bavi uvozom i distribucijom sredstava za zaštitu bilja, semenske robe, stočne hrane, supstrata, đubriva, folija za plastenike, opreme za poljoprivredu, garden i dopunskog hobi programa.

Agromaster

Osnovna delatnost: promet sredstava za zaštitu bilja, semenskog i sadnog materijala i đubriva kao i dopunskog materijala koji se koriste u poljoprivredi

Agrimatco

Agrimatco group je jedinstvena multinacionalna kompanija koja se bavi zastupništvom i distribucijom repromaterijala u poljoprivredi. Kompanija posluje u 47 zemalja sveta, a u Srbiji je počela sa radom pre 16 godina. Stalnom edukacijom naših zaposlenih trudimo se da Vam prenesemo najnovija saznanja, tehnologije i inovacije.

Bayer

Bayer je globalno preduzeće sa osnovnim nadležnostima u oblasti zdravstvene zaštite, proizvodnje hrane i materijala visoke tehnologije. Naši proizvodi i usluge oblikovani su tako da pomažu ljudima i poboljšavaju kvalitet njihovog života. Istovremeno, Bayer želi da stvori vrednost uz pomoć inovacija, razvoja i većeg profita.

Delta Agrar

Kao članica Delta Holdinga, kompanija Delta Agrar d.o.o. je prisutna u agrobiznisu još od 1993. godine i danas predstavlja jednog od lidera u svim aspektima agrarnih delatnosti.

Fitofarmacija

Galenika - Fitofarmacija a.d. u svakom aspektu poslovanja primenjuje najsavremenije tehnologije i standarde kako bi realizovala definisane ciljeve i omogućila efikasno upravljanje rizicima u svom poslovanju.

Agromarket

Kompanija Agromarket doo Kragujevac je društvo sa ograničenom odgovornošću, osnovano 1991. godine, u cilju snabdevanja veleprodaja i maloprodaja repromaterijalom za poljoprivrednu proizvodnju.

BASF

BASF je vodeća hemijska kompanija na svetu - The Chemical Company. Proizvodni program obuhvata hemikalije, plastiku, proizvode za oplemenjivanje, sredstva za zaštitu bilja, fine hemikalije,naftu i gas.

Syngenta

Od osnivanja 2000. godine, integracijom delova kompanija Zeneca i Novartis, koji su se bavili inovacijama i proizvodnjom sredstava za zaštitu bilja, Syngenta je danas postala najveći proizvođač sredstava za zaštitu bilja u svetu, i uopšte u agrobiznisu, jer poseduje i značajan udeo na tržištu semena ratarskih useva, povrća i cveća.

Chemical Agrosava

Chemical Agrosava se bavi istraživanjem i razvojem novih preparata, formulacijom pesticida u tečnom, granularnom i praškastom obliku.