Bundeva

Bundeve su jednogodišnje biljke, a izvorno dolaze iz Amerike. Danas se gaje kultivirane vrste u toplim područjima svijeta, a sazrevaju u kasnu jesen. Koren je vrlo razgranat i glavnina se nalazi u površinskom sloju zemljišta. Stabljika je vreže duga oko 10 m, obrasla dlačicama i većinom se ne grana. Listovi su krupni i na dugim peteljkama. Cvetovi su jednopolni, a biljka jednodoma. Cvetovi traju samo jedan dan. Najčešće ih oprašuju pčele. Seme je valjkasto i spljošteno, krem bele boje i apsolutne težine 150 - 350 g.

 

 

Najukusnija je čvrsta bundeva, teška u odnosu na veličinu i mat boje kore (ne sjajne). Najukusnija ima i najvišu prehrambenu vrednost. Bundeve s mekom korom treba izbegavati jer to može biti znak da je vodenasta i neukusna, a delovi natopljeni vodom ili plesni znak su kvarenja. Lako se kvari kad je oštećena. Iako je bundeva za konzumaciju dostupna od avgusta do marta, najbolja je u jesen, u oktobru i novembru, kada je koncentracija hranjivih materije najviša, ukus najbolji, a cijena najniža.

Današnja bundeva razvila se iz divlje bundeve koja je rasla na području između Gvatemale i Meksika. Indijanci su se prema njoj odnosili s takvim poštovanjem, pa su je pokapali s mrtvima, kao hranu na njihovom posljednjem putovanju.

Važno je znati da kod nas raste obična i uljna bundeva (za grickanje i ulje), bundeva za pečenje, tzv. Turkinja, neizostavna hokaido bundeva (najviše prisutna u ishrani zapadnoevropskih zemalja) i povrtarska tikvica .

Agroekološki uslovi za gajenje bundeve

Bundeve su osetljive na niske temperature i biljka strada već od slabog mraza. Za klijanje je potrebna temperatura zemljišta od najmanje 14 °C, ali tada je klijanje vrlo sporo. Pri optimalnim temperaturama od 22 - 24 °C bundeve niknu za 3 - 4 dana. Rast se zaustavlja pri 12 °C. U slučaju dužih letnjih suša bundeve treba navodnjavati kišenjem ili kapanjem ako su uzgojene 'na foliji'. Bundeve vrlo dobro uspevaju na humusnom, peščano-ilovastom zemljištu, a ne uspevaju na izrazito vlažnim zemljištima. Najpovoljnija reakcija zemljišta je neutralna do malo bazična. Odlikuje se velikim zahtevima u pogledu toplote, vlage, svetlosti i hranjivih materije a za gajenje najbolje joj odgovaraju ravničarski i topli krajevi i zemljišta dobro đubrena stajnjakom. Najbolje uspevaju na neutralnim (pH 6,5 do 7,5), bogatim i provetrenim zemljištima. Na težim zemljištima organska đubrenje može poboljšati provetrenost i propusnost zemljišta za vodu.

Agrotehničke mere u gajenju bundeve

Razmnožavanje

Razmnožava se semenom. Semenke se mogu sejati u tresetne kocke (po jedna semenka u kocku) u aprilu, a zatim se presađuju u dobro pripremljene kućice sredinom maja - kada prođe opasnost od mrazeva. Kada se seju direktno na otvoreno, u maju, tada se u kućicu stavljaju na dubinu od 3 do 5 cm 2 - 3 semenke, dobro zaliju i prekriju folijom ili staklom (leje). Kad seme nikne, tada se zaklon skloni i biljka se dalje normalno razvija.

Plodored

Na istu površinu bundeve ne smeju doći najmanje 4 godine, a pretkultura ne sme biti nijedna tikva. Dobar sused je kukuruz šećerac, zasađen na ivicu gredice.

Đubrenje

Đubrenje s 25 - 40 t/ha stajskog đubriva unosi i deo iskoristivih hraniva, koja treba još nadopuniti prema planiranom prinosu. Osim startnog đubrenja potrebne su redovno dve prihrane azotom. Prva prihrana sa 50 kg azota preporučuje pre nego biljke zatvore redove, a druga se daje folijarno ureom ili nekim kombinovanim folijarnim đubrivom.

Nega zasada

Za optimalne uslove rasta i razvoja bundeve potrebno je osigurati dobru i pravpvremenu predsetvenu obradu zemljišta. Tokom vegetacije, dok se ne zatvore redovi, međuredno se plitko obrađuje, da se zadrži dobra struktura i provetrenost zemljišta, unište korovi i unese u zemljište mineralno đubrivo za prihranu. Protiv korova je najsigurniji gajenje na malču od crne polietilenske folije.

Setva / sadnja bundeva

Bundeve se mogu uzgajati direktnom setvom ili iz rasada. Rasad se gaji u zaštićenom prostoru. Setvu treba planirati tako da se može presađivati kada prođe opasnost od kasnih prolećnih mrazeva i zemljište se dovoljno ugreje. Sadi se na razmak oko 150 cm red od reda i 60 - 80 cm od biljke do biljke, u zavisnosti od o bujnosti kultivara.

Mašinska setva semena bundeve olakšava kasnije negu useva (okopavanje, prihranu), sve dok listovi biljke ne prekriju međuredni prostor. U jesen je poželjno zaorati 300 - 400 t/ha stajnjaka i kompleksnog đubriva NPK 7:20:30 u količini od 500 kg/ha. Važno je istaknuti da je bundeva naročito pogodna u ekološkom gajenju jer fantastično reaguje na organska đubriva, a otporna je na bolesti i štetočine.

Vreme setve

Važno je setvu je obaviti između 20. aprila do 10. maja, kada nema opasnosti od kasnih prolećnih mrazeva. U to doba zemljište na dubini od 10 cm postigne temperaturu od 12 °C, koja je važna za klijanje semena. Setva se obavlja na dubinu 3 - 4 cm, a sklop setve (međurednim razmakom i razmakom semena u redu) treba osigurati oko 18 000 zasejanih biljaka po hektaru. Nakon nicanja može se obaviti proređivanje na konačan sklop od 12 000 - 5 000 biljaka po hektaru, pri čemu su plodovi ujednačeni po veličini i vreme zrenja je približno jednako. Vegetacija traje od 130 do 150 dana. Bundeve su zrele krajem septembra, kada listovi požute, a plodovi dobiju narandžasto-žutu boju.

Berba i skladištenje bundeve

Bundeve se beru kada dostignu oko 2/3 svoje veličine, a to je obično plod dužine 20 - 30 cm i 10 - 15 cm prečnika, odnosno 0,7 - 1,5 kg. Da se izbrgne prerastanje treba brati barem jednom nedeljno, a mogu se postići prinosi i do 50 t/ha. Dobro ishranjena biljka uz redovnu berbu može dati 20 - 30 plodova, a to može značiti prinos od 20 - 40 t/ha.

Bere se nožem ili makazama. Pri gajenju na otvorenom direktnom setvom tikvice se beru od početka jula do kraja avgusta. Ako su vreže i lišće zdravi, može se brati do 2 meseca.

Ako se pravilno čuva, bundeva će ostati sveža 3 - 4 četiri nedelje. Najbolje se čuva na hladnom i tamnom mestu, dalje od izvora toplote i svetlosti. Idealna temperatura za čuvanje je između 10 i 16 °C. Bundeva nastavlja disati čak i nakon što je ubrana. Usporimo li frekvenciju disanja, produžićemo ukus i prehrambenu vrednost. Stoga je nužno pravilno skladištenje jer ono smanjuje disanje, zbog čega zadržava svoju svežinu, čuva rezerve fitonutrijenata i maksimalno smanjuje gubitak hranjivih materije.

Bundevine semenke treba čuvati u dobro zatvorenoj posudi u frižideru. Mogu se konzumirati tokom šest meseci, no najsvežije su prva dva meseca, nakon čega gube svežinu. Smrznute ostaju sveže oko godinu dana.

Izvor: pijace.com / AgroKlub